Salmon Tasting Box

$65.00

Salmon Sushi 4 ways 

Raw Salmon Nigiri Sushi (8)
Aburi Salmon Nigiri Sushi (8) 
Salmon Avocado Sushi (6)
Mini Salmon Sushi (8) 

5.0